Ceny w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów

Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.

Poniżej przedstawiamy zsumowane pełne opłaty za wybrane rodzaje badań technicznych.

 • Badanie okresowe samochodu o masie całkowitej do 3,5 t 99 zł
 • Badanie techniczne samochodu do 3,5 t po raz pierwszy (samochód sprowadzony z zagranicy) 98 zł
 • Badanie motocykla 63 zł
 • Badanie przyczepy 79 zł
 • Badanie samochodu z instalacją gazową 162 zł
 • Badanie samochodu TAXI 141 zł
 • Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową 204 zł
 • Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy 147 zł
 • Badanie samochodu uprzywilejowanego 149 zł
 • Badanie samochodu po zmianach konstrukcyjnych 82 zł
 • Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym 94 zł
 • Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego 35 zł

Usługi dodatkowe:

 • zbiezność samochód osobowy 70 zł
 • geometria samochód osobowy 140 zł
 • geometria samochód ciężarowy 180 zł
 • sprawdzenie pojazdu przed zakupem 50 zł
Pełen profesjonalizm zapewnia partnerstwo z siecią stacji kontroli pojazdów DEKRA

Bogata oferta ubezpieczeń, współpraca z największą polską ubezpieczalnią, a także nasze doświadczenie są gwarantem odpowiedniego doboru oferty zgodnej z Twoimi oczekiwaniami!

Czytaj więcej

Wymagane badanie podstawowe

Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.
obróć telefon, aby wygodnie przeglądać tabelę
Lp. Wyszczególnienie Wymagane badania podstawowe Cena PLN brutto
1 Okresowe badanie techniczne:
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4tm.w. 98,00
1.3 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.4 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.5 pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) TAK 85,00
1.6 taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
1.7 pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) TAK 50,00
1.8 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) TAK 63,00
1.9 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.2 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.3 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.4 toksyczności spalin 14,00
2.5 poziomu hałasu 20,00
2.6 geometrii kół jednej osi 36,00
2.7 działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.8 wszystkich innych usterek łącznie 20,00
3 Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):
3.1 motocykl,motorower, ciągnik rolniczy 116,00
3.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 169,00
3.3 przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 92,00
4  Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu2  20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)  94,00
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym  51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez orgrany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20,00
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.2 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)  TAK 50,00
6.3 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)  TAK  85,00
6.4 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.5 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne) 82,00
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1 35,00
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 21,00
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 48,00
7.4 ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp. 51,00

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

© 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: WEBPC-GROUP